Assistant Professor Serpil ÖDEN


 

 

1-Name Surname                        : Serpil ÖDEN

2-Date of Birth                            :10.08.1959

3-Title                                         :Assistant Professor

4-Educational Background           :

Degree

Department

University

Year

Bachelor Degree

Faculty of Agriculture

Ege University

1981

Master

Faculty of Agriculture

Ege University

1981

Doctorate

Faculty of Agriculture

Ege University

1991

5-Akademic Titles

Title

Department

University

Year

Assistant Professor

Agriculture/

Plant Protection

Yüzüncü Yıl University

1992

6- Supervised Master or Doctorate Thesis

7- Published studies

        7.1.SCI, SSCI, Arts and Humanities Articles

Sesli, M., Onan, E., Oden, S., Yener, H., and Yegenoglu, E.D., 2010. Resistance of Olive Cultivars To Verticillium dahliae, Scientific Research and Essays, Vol. 5(12), p. 1561-1565

7.2.Proceedings

Öden,S. ve Ş. Alp, “Investigations on the fire blight infection in pome fruits grown in Van and around,” Proc. 9 th Congress of the Mediterranean Phytopathologicial Union, İzmir, 531-533, Turkey, 1994.

Öden, S., “Occurence of fireblight in pear trees grown in Van and around”, Proc. 8 th.. Workshop of fire blight, 3 p., Kuşadası, İzmir, Turkey, 1998.

      7.3.Chapter In Books

      7.4.Journal Articles

Öden, S., “Fitobakteriyoloji’de konukçu patojen ilişkileri”, E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Vol. 27,No: 3; 257-269, İzmir, 1990.

Öden, S., “Süs bitkilerinin bakteriyel hastalıkları”, YYÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, Vol. 2, No:3; 201-217, Van, 1992.

Öden, S., “Erwinia chrysanthemi  Burkholder et al.’nin neden olduğu yaprak lekesi, yanıklık ve gövde çürüklüğü”, YYÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, Vol. 2, No:3; 187-199, Van, 1992.

     7.5.Studies Published in Proceedings of National Congresses

Özaktan, H., S. Öden ve N. Delen, “Domates bakteriyel benek hastalığı etmeni (Pseudomonas syringae pv. tomato )’ne bazı bakırlı preparatların etkileri üzerine araştırmalar”, VI. Türkiye Fitopatoloji Kongresi Bildirileri, No: 6 : 291-294, İzmir, 1991.

Öden, S. ve Türkel, G., 2013 Tarım İlaçlarının (pestisitlerin) insanlara etkileri. Tütün Eksperleri Derneği Bülteni. Sayı:85; Sayfa;23-28.

      7.6.Other Articles

Öden, S., “Akhisar ve çevresinden alınan kuru tütün örneklerinde kalan virus hastalıklarından Tütün Mozaik Virusunun test bitkileri yardımı ile saptanması, E.Ü. Ziraat Fakültesi, Bitki Sağlığı Bölümü, Bitirme Tezi, 24 s., Bornova, İzmir, 1981.

Öden, S. ve T. Bora, “İzmir ve İstanbul illerinde önemli süs bitkilerinde görülen bakteriyel hastalıklar ve etmenlerinin saptanması üzerine araştırmalar”,  E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Bornova, İzmir, 1991

Öden, S., “Maviküf Hastalığı”, Çeviri, “Compendium of Tobacco Diseases” isimli kitaptan alınmıştır. Tütün Eksperleri Derneği Bülteni, Sayı; 38: 16-17, İzmir, 1998.

Öden, S., “Külleme Hastalığı”, Çeviri, “Compendium of Tobacco Diseases” isimli kitaptan alınmıştır. Tütün Eksperleri Derneği Bülteni, Sayı; 45, Sayfa; 11, İzmir, 1999.

Öden, S., “Pythium Hastalıkları”, Çeviri, “Compendium of Tobacco Diseases” isimli kitaptan alınmıştır. Tütün Eksperleri Derneği Bülteni, Sayı; 46, Sayfa; 10, İzmir, 1999.

Öden, S., “Tütünlerdeki virus hastalıkları”, TMMOB, Ziraat Mühendisleri Odası Bülteni, Tütün Özel Sayısı, Sayfa; 11-12, İzmir, 1999.

Öden, S., “Canavar otu”, Çeviri, “Orabanche Field Guide” isimli kitaptan alınmıştır. Tütün Eksperleri Derneği Bülteni, Sayı; 50, Sayfa; 6-7, İzmir, 2000.

8.Projects

9.Administrative Duties

Academy Director                 Çanakkale Onsekiz Mart University         1994-1995

Deputy Director                    C.B.U. School of Tobacco Expertise          1997-2011

10.Membership of Academic Regulatory Boards

Plant diseases Association                       1986-...........

 


Celal Bayar University, © 2014 | Security and privacy